Personal        
   

Personal

 

Monica Åström
Godkänd revisor sedan 1995 och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Arbetar mest med revision samt ekonomiska utredningar och konsultationer.

 

 
 
  <Startsidan    
 

Stig-Gunnar Granli
Arbetar mest med bokslut, revision samt ekonomiska utredningar och konsultationer.

   
 
           
           
           
             
      Anna-Lena Andersson, Petra Nordwall
och Susanne Johansson 

Jobbar med redovisning, bokslut och förberedande revision.
     
          © Copyright: Granli Revisionsbyrå.